پس از کشف و استخراج نفت در ایران به دست اروپاییها و امریکایی ها در جنوب کشور و فعالیت های اقتصادی پیدایش ورزش اسکی روی آب در این مناطق به عنوان سوغات فرنگیان شکل گرفت .

آغاز ورزش اسکی روی آب در ایران به حدود 50 سال و اندی پیش بر می گردد تا کنون علاقمندان به این رشته در آب های دریای خزر و سواحل جنوبی کشور و ابهای جزیره کیش دریاچه های سد امیر کبیر و دز ودریاچه مجموعه ورزشی آزادی …… و دیگر آبهای مساعد موجود در کشور به ورزش اسکی روی آب پرداخته اند.پس از آب اندازی سد امیر کبیر در سال 1339 فعالیت اسکی روی آب بر روی این دریاچه به صورت محدود و در سال 1342 به صورت رسمی آغاز شد واین مرکز به دلیل نزدیک بودن به تهران و وجود اسکی روی برف توسعه فراوان یافت بطوریکه می توان اینمکان را یکی از قله های ورزش اسی روی آب ایران دانست. چند مسابقه بین المللی نیز پیش از انقلاب در این دریاچه انجام پذیرفت.

پس از انقلاب اسکی روی آب در چند سد بزرگ کشور از جمله سد کرج دنبال می شد که با توجه به اجرای قانون منع فعالیت در دریاچه های آب شرب کشور در سال  1378 مناطق مستعد اسکی روی آب کشور از فعالیت بازماندند و در حال حاضر نیز با پیگیری های انجام شده در چند منطقه  از جمله سواحل شمال و جنوب کشور، دریاچه آزادی تهران ، دریاچه فشافویه ، کیبل اسکی آزادگان و در شهرهای تبریز و دزفول و ...  فعایت های اسکی روی آب انجام می پذیرد .