افتتاحیه مرکز استعدادیابی فشافویه - 31 اردیبهشت 1395


مسابقات جام ملتهای آسیا - تایلند(پوکت)- اردیبهشت 1395


مسابقات انتخابی تیم ملی و کاپ یک - 1و 2 اردیبهشت 1395 - کیش